Teles de xai

Composició
Peritoneu de xai

El peritoneu procedent de l’escorxador es guarda a 0ºC o es congela al túnel o bé a l’armari de plaques.

En bosses de plàstic (fresc o congelat).

Es recomana conservar fresc en una temperatura de 0°C o congelat en una temperatura de -18°C.

Productes relacionats

Entreví de xai
Entreví de xai
Mesenteri de xai
Tripa fina de xai
Tripa fina de xai
Intestins de xai naturals
Tripa fina de xai salada
Tripa fina de xai salada
Intestins de xai naturals salats
Tripa fina de xai entubada
Tripa fina de xai entubada
Intestins de xai naturals salats