Salat

Cecs de porc
Cecs de porc
Intestins de porc naturals salats
Cecs de boví
Cecs de boví
Intestins de vaca naturals salats
Llis de porc
Llis de porc
Intestins de porc naturals salats
Roscal de boví
Roscal de boví
Rectes de vedella naturals salats
Semirrissat de porc
Semirrissat de porc
Intestins de porc naturals salats
Tripa fina de boví
Tripa fina de boví
Intestins prims de boví naturals salats
Tripa fina de porc salada
Tripa fina de porc salada
Intestins de porc naturals salats
Tripa fina de xai salada
Tripa fina de xai salada
Intestins de xai naturals salats
Bufetes de porc
Bufetes de porc
Intestins de porc naturals salats, frescs o congelats