Serveis

L’objectiu de la nostra empresa ha estat, des del principi, preparar diferents productes de la forma que se’ns demani: per sortir en fresc, en congelat o en salat i a discreció o en pes unificat.

Quan tenim la mercaderia preparada, la podem congelar en armaris de congelació per contacte o en túnel a -35°C / -40°C. Oferim al client la possibilitat de paletitzar i filmar els palets un cop congelats.

En el nostre servei de lloguer de fred podem guardar la mercaderia a la temperatura que el client vulgui (-40°C, -20°C, 0°C o + 15°C) i fer preparacions de comandes o picking.

El nostre servei de transport frigorífic Fredpicking, S. L., posa a disposició del client una flota de camions de diferents mides per a transportar els productes a diferents temperatures. Oferim un servei personalitzat de qualsevol cosa a qualsevol lloc.


Preparem diferents productes de la manera que se’ns demani.

Podem preparar productes per sortir en fresc, en congelat o també en salat.

Podem preparar a discreció o en pes unificat.

En fresc podem preparar en bosses de plàstic i en diferents envasos incloses les capses de cartó.

En congelat podem preparar en bloc nu, en polibloc, en caixes de cartó o en jumbos.

En salat podem preparar en els envasos que es vulgui i amb possibilitat de cobrir de salmorra.

detalles-procesos07

Un cop la mercaderia preparada:

Podem congelar en armaris de congelació per contacte o en túnel a – 35°C/ – 40°C.

Tenim una capacitat per a congelar unes 100 Tm diàries.

Podem també donar el servei de paletitzar i filmar els palets un cop congelats.

congelació

Podem guardar les mercaderies que convingui a la temperatura que quedem d’acord.

D’una manera habitual tenim les següents temperatures:

– 40°C / – 20°C / 0°C / + 15°C

També podem fer preparació de comandes o picking.

Tenim una capacitat de 7.000 palets a temperatura de ­ 20°C.

lloguer de fred

Tenim un servei de transport frigorífic amb camions de diferents mides que poden anar a diferents temperatures, les més habituals són:

– 20°C / 0°C / + 15°C

Molts dels nostres camions tenen tapa elevadora que pot carregar o descarregar 1500 Kg at https://www.localdlish.com.

Podem donar un servei personalitzat de qualsevol cosa a qualsevol lloc.

transport i frigorific