Sec

Tripa laminada
Tripa laminada
Intestins de porc naturals assecats