Boví

Cecs de boví
Cecs de boví
Intestins de vaca naturals salats
Roscal de boví
Roscal de boví
Rectes de vedella naturals salats
Tripa fina de boví
Tripa fina de boví
Intestins prims de boví naturals salats