Products

Hog after end
Hog after end
(Català) Intestins de porc naturals salats
Hog returns
Hog returns
(Català) Intestins de porc naturals
Hog mesentery
Hog mesentery
(Català) Mesenteri de porc
Hog bladders
Hog bladders
(Català) Intestins de porc naturals salats, frescs o congelats
Hog femur
Hog femur
(Català) Ossos de fèmur de porc pelats
Cured hog femur
Cured hog femur
(Català) Os de pernil curat
Cured hog bone
Cured hog bone
(Català) Os de la cama del porc curat
Cured hog garf
Cured hog garf
(Català) Os del garró de porc curat
Cured hog knuckle
Cured hog knuckle
(Català) Os del braó de porc curat