Lamb

Lamb heads
Lamb heads
(Català) Unitat de cap de xai pelat
Lamb mesentery
Lamb mesentery
(Català) Mesenteri de xai
Lamb caul fat
Lamb caul fat
(Català) Peritoneu de xai
Lamb casing
Lamb casing
(Català) Intestins de xai naturals
Salted sheep casing
Salted sheep casing
(Català) Intestins de xai naturals salats
Tubed sheep casing
Tubed sheep casing
(Català) Intestins de xai naturals salats