Lamb heads
Lamb heads
(Català) Unitat de cap de xai pelat
Hog returns
Hog returns
(Català) Intestins de porc naturals
Hog mesentery
Hog mesentery
(Català) Mesenteri de porc
Lamb mesentery
Lamb mesentery
(Català) Mesenteri de xai
Hog femur
Hog femur
(Català) Ossos de fèmur de porc pelats
Hog caul fat
Hog caul fat
(Català) Peritoneu de porc
Lamb caul fat
Lamb caul fat
(Català) Peritoneu de xai
Green pork runners
Green pork runners
(Català) Intestins prims de porc naturals
Lamb casing
Lamb casing
(Català) Intestins de xai naturals