Tubed sheep casing
Tubed sheep casing
(Català) Intestins de xai naturals salats
Tubed hog casing
Tubed hog casing
(Català) Intestins de porc naturals salats