Congelat

Crestes de gallina
Crestes de gallina
Crestes de gallina congelades
Bufetes de porc
Bufetes de porc
Intestins de porc naturals salats, frescs o congelats
Escàpula de porc
Escàpula de porc
Tendrum de l’espatlla de porc amb poca carn
Os de pala de porc
Os de pala de porc
Os de l'húmer, cúbit i radi