Os de pala de porc

Composició:
Os de l’húmer, cúbit i radi

Arriben frescos. Es posen els ossos dins una gàbia, es congelen entre -38ºC i -40ºC i una vegada congelats es treu la gàbia i es filma.

– Palets d’entre 900-1000kg sencers.

Es recomana conservar congelat entre -18ºC i -20ºC

Productes relacionats

Fèmur de porc curat
Fèmur de porc curat
Os de pernil curat
Os de la cuixa curat
Os de la cuixa curat
Os de la cama del porc curat
Garró de porc curat
Garró de porc curat
Os del garró de porc curat
Braó de porc curat
Braó de porc curat
Os del braó de porc curat