Productes

Llis de porc
Llis de porc
Intestins de porc naturals salats
Culares de porc
Culares de porc
Intestins de porc naturals
Entreví de porc
Entreví de porc
Mesenteri de porc
Bufetes de porc
Bufetes de porc
Intestins de porc naturals salats, frescs o congelats
Fèmur de porc
Fèmur de porc
Ossos de fèmur de porc pelats
Fèmur de porc curat
Fèmur de porc curat
Os de pernil curat
Os de la cuixa curat
Os de la cuixa curat
Os de la cama del porc curat
Garró de porc curat
Garró de porc curat
Os del garró de porc curat
Braó de porc curat
Braó de porc curat
Os del braó de porc curat