Avís Legal

1. Informació general.

Aquesta pàgina web amb caràcter informatiu ha estat creada per TRIPOSONA S.A., amb NIF: B-59202846. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Vol. 21755, Foli 187, Full B-27353. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal. TRIPOSONA S.A. es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i la configuració del lloc web i d’aquest avís legal, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho. TRIPOSONA S.A., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social a la Ctra. de Vilalleons, de Sant Julià de Vilatorta 08504 (España), és la responsable de la gestió del lloc web www.triposona.com. Telèfon de contacte: 93 812 20 19. Adreça de correu electrònic: info@triposona.com.

2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de TRIPOSONA S.A. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa i per escrit de TRIPOSONA S.A. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc web www.triposona.com, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a info@triposona.com.

3. La web: continguts i enllaços.

TRIPOSONA S.A. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la web i els seu continguts i recorda que la responsabilitat recau exclusivament en la persona que hi accedeix i els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació corresponent a les pàgines webs de tercers a les quals s’accedeixi a través d’enllaços des de la pàgina www.triposona.com. Aquests enllaços són merament informatius, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En el supòsit que TRIPOSONA S.A. tingui coneixement real que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà de manera immediata per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major rapidesa possible.

4. Ús de la web.

L’accés al web www.triposona.com és gratuït. Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d’usuari previ. TRIPOSONA S.A. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsables de l’ús que els menors puguin fer-ne en cas que els continguts a què es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

TRIPOSONA S.A. no assumeix cap responsabilitat que derivi d’errades o problemes tècnics que no li corresponguin, des de la possible desconnexió de la xarxa d’Internet fins a problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de TRIPOSONA S.A. no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari. Al mateix temps declina tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes i omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts. Advertiment sobre utilització de cookies: Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

6. Tractament de dades de l’usuari.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre dada facilitada a TRIPOSONA S.A., siguin incorporades a fitxers titularitats d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a www.triposona.com, per a la gestió de tasques bàsiques de administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb TRIPOSONA S.A., o amb terceres empreses col·laboradores. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o un mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment perquè TRIPOSONA S.A., cedeixi les seves dades a altres llocs web que gestiona directament, amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis pactats, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.
TRIPOSONA S.A. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant TRIPOSONA S.A. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic.

7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que hi ha exposat i ho accepten voluntàriament.